PROJEKTY 

V současnosti jsou řešeny tyto projekty:

  • Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie: GA13-04291S Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Masarykova univerzita / Přirodovědecká fakulta, Období řešení projektu: 2013-2017.
  • NAKI II: „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva" DG16P02M026 (2017 - 2020)
  • TAČR Alfa "Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti" TA04020652 (2014 - 2017)
  • TAČR Epsilon "Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje" TH02010978 (2017 - 2020)
  • Interreg ATCZ: "Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS

Inovační vouchery na spolupráci s podniky

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

  • projekt s firmou Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o., který se zabývá vývojem technologie lisování jednorázového nádobí z pšeničních otrub a dalších příměsí.
  • projekt s firmou FF servis, spol. s r.o., který se zabývá vývojem lisování dřevoplastových desek z odpadních materiálů zpracovaných za pomocí technologie vysokorychlostního mletí.