ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VÝZKUM

Anatomie dřeva

Laboratoř je vybavena pro výrobu mikroskopických preparátů ze dřeva, jejich následné pozorování a obrazovou analýzu. Laboratoř disponuje tímto přístrojovým vybavením:

  • Světelné mikroskopy pro procházející (Leica DM LS a Leica DM 2000) i dopadající světlo (Leica DM2500M) včetně digitální kamery pro digitalizaci (Leica DFC 295)
  • Mikrotomy: sáňkové (Leica SM 2000R, Leica SM 2010R, G.S.L. 1) a rotační (Leica RM 2235)
  • Tkáňový procesor (TP 1210)
  • Vyhřívaná vodní lázeň (Leica HI 1210)
  • Analytické váhy přesné (Scaltec SBC 51, SBC 41)
  • Software pro obrazovou analýzu (ImageJ, WinCell)

und011und012und013

Ochrana dřeva

Zajišťuje výzkum a vývoj nových ochranných prostředků na dřevo proti biotickým činitelům a abiotickým faktorům. K dispozici je biohazard box, inkubátor a sterilizační autokláv.

und015und014

Dendrochronologie

Dendrochronologická laboratoř je v současné době vybavena podle standardního evropského modelu pro odběr a zpracování veškerého dendrologického materiálu od recentních dřev, památek, historických objektů až po archeologická dřeva a subfosilní kmeny.

  • K měření vzorků dřev jsou využívány dva speciální měřicí stoly TimeTable (TT-85-0-100/5 a TT-60-0-100/10), stereolupy Nikon SMZ 660, Leica S6D a datovací programy PAST4 a WinDendro.
  • Součástí vybavení dendrochronologické laboratoře je WSL-Core-Microtome, ruční světelná lupa Eschenbach, motorová pila, vrtačky se speciálními vrtáky pro odběr vzorků dřev, kotoučové a pásové brusky, el. hoblík, pásová pila a řada dalších zařízení.
  • Softwarově je pracoviště kromě měřicího a datovacího programu vybaveno programy pro statistické zpracování dat a pro detrendování časových řad (ARSTAN, STATISTICA, DendroClim,...).

und016

Impregnace dřeva

Laboratoř disponuje unikátní laboratorní vakuově-tlakovou linkou na impregnaci dřeva za účelem ochrany a modifikace vlastností dřeva. Pro impregnaci lze použít látky na vodní či olejové bázi s možností ohřevu až do 160 °C. Je možné použít všechny impregnační metody (Bethel, Rueping, Lowry, atd.) v rozmezí tlaků (absolutní) 5-900 kPa.

und017und018und019

Tepelná modifikace dřeva

V laboratoři je možno provádět tepelnou modifikaci dřeva za účelem zlepšení žádoucích materiálových vlastností. Modifikace je prováděna v komoře v inertní atmosféře s volitelným rozsahem teplot do 240 °C.

und020und021und022

Mikrovlnná modifikace dřeva

Mikrovlnná modifikace dřeva spočívá v rychlém ohřevu materiálu v celém průřezu za účelem jeho sušení a modifikace jeho materiálových vlastností (např. propustnost). Laboratoř je vybavena kontinuální linkou pro mikrovlnou úpravu dřeva.

und023und024und025

Laboratoř pro zkoumání fyzikálních a mechanické vlastností dřeva a vývoj nových materiálů na bázi dřeva

Laboratoře zajišťují experimentální zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva. Laboratoř disponuje univerzálními zkušebními stroji Zwick Z050 a LabTest 6.500H a padostroj Labortech DPFest 400 j.

K dispozici je také hydraulický lis pro lisování deskových materiálů (max. tlak 20 MPa). V laboratořích je umístěn densitometr pro zjišťování hustotního profilu materiálů a lambda metr pro měření tepelných vlastností materiálů.

und026und027und028

Numerické simulace

Výkonná výpočetní technika a software umožňují modelování fyzikálních i mechanických jevů ve dřevě a v materiálech na bázi dřeva.

und029

Arboristika

Zabývá se problematikou biomechaniky stromů ve městských aglomeracích i v lesních porostech. K tahovým zkouškám se používá set pro tahovou zkoušku stromu, který se skládá ze snímačů posunutí, náklonu, tenzometru a dalšího příslušenství. Vlastníme jeden set pro účely výzkumu a druhý pro výuku.

Pro detekci vad (dutin, hniloby) skrytých uvnitř kmene je využíváno dvou přístrojů. První přístroj, Arbosonic 3D, který je založený na základě šíření rychlosti zvuku sleduje stav dřeva ve kmeni stromu. Vlastníme jeden set pro účely výzkumu a druhý pro výuku. Druhým přístrojem je tzv. rezistograf, který měří vlastnosti dřeva pomocí odporu vynaloženého na průnik jehly do kmene stromu.

und030und031und032

Chemická laboratoř

Provádí chemické analýzy vzorků. K dispozici je plynový i kapalinový chromatograf a fotospektrometr.

und033und034