VÝUKA - STUDIJNÍ PROGRAMY

 

Ústav nauky o dřevě se podílí na výuce předmětů v těchto studijních programech:

bakalářských

 • B-ARB Arboristika
 • B-DSGN Design nábytku
 • B-DREV Dřevařství
 • B-LES Lesnictví
 • B-NAB Nábytek
 • B-STAV Stavby na bázi dřeva

navazujících magisterských

 • N-DSGN Design nábytku
 • N-DI Dřevařské inženýrství
 • N-EUFO European Forestry
 • N-NI Nábytkové inženýrství
 • N-STAV Stavby na bázi dřeva

 

Vyučované předměty

Ústav nauky o dřevě zajištuje výuku uvedených předmětů:

Akustika dřeva (v AJ) (garant - Ing. Jan Tippner, Ph.D.)

Aplikace FEM v dřevařském inženýrství (garant - Ing. Jan Tippner, Ph.D.)

Aplikovaná mechanika (garant - Ing. Václav Sebera, Ph.D.)

Biomechanika stromu (garant - Ing. Luděk Praus, Ph.D.)

Biotičtí škůdci dřeva (garant - Ing. Jan Baar, Ph.D.)

CAE (Computer-aided engineering) (garant - Ing. Jan Tippner, Ph.D.)

Dendrochronologie (garant - doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.)

Dřevo v životě člověka (garant - Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.)

Dýhy, překližky, a lepené materiály (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva - DS (garant - Ing. Václav Sebera, Ph.D. )

Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (v AJ) (garant - Ing. Václav Sebera, Ph.D.)

Fyzikální vlastnosti dřeva (garant - Ing. Jan Tippner, Ph.D.)

Hydrotermická úprava dřeva (garant - Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.)

Hydrotermická úprava dřeva, stavba a vlastnosti dřeva, degradační procesy dřeva - DS (garant – Mgr., Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.)

Konstrukční nedřevěné materiály - DS (garant – Ing. Patr Čermák, Ph.D.)

Konstrukční spoje (garant - Ing. Václav Sebera, Ph.D.)

Lesnická xylologie (garant - doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.)

Materiály na bázi dřeva (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Materiály na bázi dřeva pro konstrukční účely (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Materiály pro nábytkářství (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Mechanické vlastnosti dřeva (garant - Ing. Václav Sebera, Ph.D.)

Městské lesnictví (v AJ) (garant - Ing. Luděk Praus, Ph.D.)

Mikroskopické techniky rostlinných pletiv (garant - doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.)

Modifikace dřeva (garant - Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.)

Modifikace dřeva (v AJ) (garant - Ing. Petr Čermák, Ph.D.)

Modifikované dřevo pro stavby (garant - Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.)

Nauka o dřevě (garant - doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.)

Nauka o materiálu (garant - Ing. Petr Čermák, Ph.D.)

Nedřevěné materiály (garant - Ing. Petr Čermák, Ph.D.)

Ochrana dřeva (garant - Ing. Jan Baar, Ph.D.)

Optimalizace procesů sušení dřeva a HÚD (garant - Mgr., Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.)

Počítačová simulace - DS (garant - Ing. Jan Tippner, Ph.D.)

Posuzování a oceňování stromů (garant - Ing. Luděk Praus, Ph.D.)

Současné kompozitní materiály na bázi dřeva pro nábytkový průmysl (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Statika lesních porostů - DS (garant - Ing. Jan Tippner, Ph.D.)

Stavba a vlastnosti dřeva - DS (garant - doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.)

Stavba dřeva (garant - doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.)

Stavba dřeva (v AJ (garant - doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.)

Užitková dřeva subtropů a tropů (garant - doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.)

Užitková tropická dřeva (garant - doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.)

Velkoplošné materiály (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Výroba aglomerovaných materiálů (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Výroba dýh a vrstvených lepených materiálů (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Výroba vrstvených materiálů (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Výrobní procesy a logistika (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Vývoj nových materiálů (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Znalecké dokazování (garant - Ing. Luděk Praus, Ph.D.)

und017und030und003