Kateřina Nedvědová

Kateřina Nedvědová 
Technická pracovnice pro výuku - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
B0722A160001  Technologie a management zpracování dřeva B-TMZD
LDF B-TMZD komb [sem 4, roč 2]
Bakalářský typ studia, kombinovaná forma
2. ročník / 4. semestr studia

Kontakty

Telefon do zaměstnání:+420 545 134 167
Adresa pracoviště:ÚNDDT LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
E-mail:NedvedovaKaterina101 [at] gmail.com, katerina.nedvedova [at] mendelu.cz
Zobrazit více informací o osobě