Mojtaba Hassan Vand

Mojtaba Hassan Vand 
Technický pracovník - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dohoda o provedení práce - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
P0722D160002  Wood Material Engineering D-WME
LDF D-WME prez [roč 4]
Doktorský typ studia, prezenční forma
4. ročník

Kontakty

Telefon do zaměstnání:+420 545 134 045
Adresa pracoviště:ÚNDDT LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
E-mail:mjtbhassanvand [at] gmail.com, mojtaba.vand [at] mendelu.cz
ORCID: 0000-0001-8747-6973
ResearcherID:GYU-1110-2022
Zobrazit více informací o osobě