Mojtaba Hassan Vand

Mojtaba Hassan Vand 
Dohoda o provedení práce - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
P0722D160002  Wood Material Engineering D-WME
LDF D-WME prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
3. ročník

Kontakty

Adresa pracoviště:ÚNDDT LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
E-mail:mjtbhassanvand [at] gmail.com, mojtaba.vand [at] mendelu.cz
ORCID: 0000-0001-8747-6973
ResearcherID:GYU-1110-2022
Scopus Author ID:57209304784
Zobrazit více informací o osobě